tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Conas an cuardach casta a úsáid

Áis atá sa Chuardach Casta chun an bunachar téarmaí a chuardach de réir critéar nach bhfuil le fáil sa Chuardach Tapa. Murab ionann agus an Cuardach Tapa, tugann an cuardach seo na téarmaí siúd a chomhlíonann na critéir a roghnaigh tú go díreach, agus ní thugann sé aon téarmaí eile. Mar shampla, má chuardaíonn tú an téacs smoked, gheobhaidh tú an téarma smoked, ach ní bhfaighidh tú aon nasc chuig an téarma smoke – cé gurb ann dó sa bhunachar. Chomh maith leis sin, ní dhéanann an cuardach seo neamhaird de chúrsaí poncaíochta. Mar sin, má chuardaíonn tú rain-forest (le fleiscín), ní bhfaighidh tú é mar níl sa bhunachar ach rain forest (gan fleiscín).

Rud amháin atá i gcoiteann ag an dá chuardach, áfach, nach bhfuil ceann ar bith acu cásíogair – mar sin, is cuma cé acu focalFOCAL (nó fiú FoCaL) a scríobhann tú, gheobhaidh tú na torthaí céanna.

Foclaíocht téarma

Tar éis duit téacs éigin a scríobh sa bhosca Foclaíocht/Wording, is féidir leat rogha a dhéanamh sa chéad bhosca eile cén chuid den téarma atá i gceist. Mar shampla, má roghnaíonn tú tús téarma agus saor scríofa agat mar fhoclaíocht, gheobhaidh tú timpeall is 200 téarma, ina measc saoráid agus saor ó cháin, chomh maith le saor féin.

Má roghnaíonn tú cuid ar bith de théarma, gheobhaidh tú téarmaí a bhfuil an fhoclaíocht áirithe a chuardaigh tusa áit ar bith istigh iontu. Má scríobhann tú verse, cuir i gcás, gheobhaidh tú go leor torthaí nach bhfuil aon bhaint acu leis an bhfocal sin ó thaobh céille de, dála adverse agus overseas. Murab ionann agus an Cuardach Tapa, is ar leibhéal na gcarachtar a oibríonn an cuardach seo agus ní ar leibhéal na bhfocal.

Is féidir úsáid a bhaint as saoróga i mbosca na foclaíochta chun an cuardach a bhunú ar phatrún seachas ar fhoclaíocht chruinn (tuilleadh eolais anseo).

Aonfhoclach/ilfhoclach

Is féidir an cuardach a theorannú do théarmaí aonfhoclacha amháin nó do théarmaí ilfhoclacha amháin más mian leat. Séard is téarma ilfhoclach ann téarma a bhfuil spás ina chuid de – agus séard is téarma aonfhoclach ann téarma nach bhfuil spás ina chuid de.

Teanga

Bíonn ort teanga a roghnú agus tú ag obair sa Chuardach Casta – rud nach gá sa Chuardach Tapa. Tabhair faoi deara gur sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa Laidin is mó atá téarmaí. Níl le fáil sna teangacha eile ach fíorbheagán.

Rann cainte

Is féidir teorainn a chur leis an liosta torthaí ar chuardach trí rann cainte áirithe a roghnú más maith leat. Mar shampla is féidir liosta a iarraidh nach mbeidh air ach ainmfhocail, nó nach mbeidh air ach réimíreanna.

Réimse

Luaitear réimse leis an gcuid is mó de théarmaí sa bhunachar. Lipéad atá i gceist a thugann le fios cén réimse saoil a mbaineann an téarma leis: bitheolaíocht, polaitíocht, innealtóireacht, agus araile. Is féidir torthaí an chuardaigh a theorannú ó thaobh réimse más maith leat, is é sin, gan ach iontrálacha a bhfuil réimse áirithe ag gabháil leo a liostáil. Mar shampla, má chuardaíonn tú gach téarma Béarla dar tús meta, gheobhaidh tú beagnach 200 téarma. Más tá an iomarca sa mhéid sin duit, is féidir fothacar díobh a fháil ach réimse éigin a chur leis an gcuardach, mar shampla Fealsúnacht – rud a thugann timpeall is 10 dtéarma.

Tá cuid de na réimsí ordlathach, mar shampla tá Spórt ann agus tá Spórt > Tumadóireacht ann. Má roghnaíonn tú spórt mar réimse cuardaigh, gheobhaidh tú téarmaí a bhfuil Tumadóireacht luaite leo chomh maith.

Bailiúchán

Is minic bailiúchán a bheith luaite le hiontráil chomh maith. Séard is bailiúchán ann foclóir nó gluais inar foilsíodh an iontráil (i gcás foclóirí atá foilsithe cheana) nó a bhfuiltear chun an iontráil a fhoilsiú ann (i gcás foclóirí atá fós á gcur in eagar).

Teaglaimí de chritéir

Is féidir teaglaim ar bith de chritéir a roghnú agus cuardach á dhéanamh agat. Liostaíonn an t-inneall cuardaigh téarmaí a chomhlíonann na critéir sin go léir. Mar shampla, má chuardaíonn tú téarmaí a bhfuil call ag an tús acu, agus ainmfhocal roghnaithe agat faoi ‘Roinn chainte agus Foclóir Parlaiminte faoi Bailiúchán’, gheobhaidh tú liosta de théarmaí a chomhlíonann gach ceann de na trí chritéar sin.

Más maith leat cuardach a dhéanamh ar théarmaí a chomhlíonann critéar amháin critéar eile faoin teideal céanna, mar shampla téarmaí atá faoi réimse na matamaitice nó faoi réimse na ríomhaireachta, beidh ort dhá chuardach faoi leith a dhéanamh, ceann faoin matamaitic agus ceann faoin ríomhaireacht.

Más rud é nach bhfuair tú aon torthaí ar do chuardach, seans go bhfuil critéir róchúnga roghnaithe agat. Sa chás sin, is fiú féachaint siar ar na critéir agus iad a leathnú amach ar bhealach éigin, mar shampla ‘réimse’ nó ‘bailiúchán’ nó ‘rann cainte’ a bhaint den chuardach.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge