tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Conas liostaí aibítreacha a úsáid

Bealach atá anseo seo chun téarmaí a chur i do láthair i bhfoirm liostaí aibítreacha, mar a bheadh i bhfoclóir clóite. Tá dhá chineál liosta le fáil:

  • De réir réimse: is féidir na téarmaí ar fad a bhaineann le réimse áirithe saoil a thaispeáint in aon liosta amháin, mar shampla téarmaí bitheolaíochta nó téarmaí spóirt.
  • De réir bailiúcháin: is féidir na téarmaí ar fad a liostáil a foilsíodh i bhfoclóir áirithe nó i ngluais áirithe, nó téarmaí atá fós le foilsiú i bhfoclóirí atá fós á gcur in eagar.

Ní mór duit teanga a roghnú chun liosta aibítreach a roghnú.

Túslitreacha

Bíonn cuid de na liostaí seo gearr go leor agus bíonn cuid eile an-fhada. I gcás liostaí fada, taispeántar na túslitreacha A – Z ag barr an leathanaigh, agus is féidir leat an liosta a theorannú trí théarmaí a thosaíonn ar litir áirithe a roghnú.

Tá litreacha le sínte fada agus le haicinn eile san áireamh faoi gach litir. Mar shampla, má chliceálann tú ar an litir A, gheobhaidh tú téarmaí dar tús Á, À, Ä agus eile, chomh maith le A féin.

In aice leis na túslitreacha A – Z tá an siombal #. Seasann sé sin do théarmaí dar tús uimhir nó siombal éigin eile nach litir san aibítir Rómhánach é.

Ord aibítre

Tá a lán téarmaí sa bhunachar, idir Bhéarla agus Ghaeilge, a bhfuil alt (the, an) ag an tús acu. Faoi láthair, déantar iad seo a liostáil de réir thús an téarma, beag beann cé acu an alt nó fíorfhocal atá ann – mar shampla, liostaítear An Rúis faoi A seachas faoi R. Tá áis á forbairt, áfach, chun téarmaí mar seo a liostáil san ord ceart, mar shampla an Rúis a liostáil mar Rúis, an. Beidh an áis seo le fáil ar an suíomh gan mhoill.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2017 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2017 Fiontar agus Scoil na Gaeilge