tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge
scáileán ar ais chuig leagan don scáileán back to screen version

Fiosruithe Téarmaíochta • Terminology Queries

Murar éirigh leat leagan Gaeilge den téarma Béarla a bhí uait a aimsiú in tearma.ie is féidir leagan a iarraidh ar an gCoiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge, ach an fhoirm seo a líonadh. • If you have not found an Irish version of the English term you were looking for in tearma.ie, you can fill in this form to request an Irish version from An Coiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge.

Ní mór gach bosca a bhfuil réiltín dearg leis a líonadh isteach. Cliceáil an cnaipe "Seol • Send" ag bun na foirme nuair a bheidh tú réidh. • All fields with a red asterisk next to them must be filled in. When you are finished, click the button "Seol • Send" at the bottom of the form.

An téarma Béarla:
The term in English:
*

An téarma i dteanga(cha) eile:
The term in other language(s):

Comhthéacs:
Context:
*

Sainmhíniú:
Definition:
*

Sampla úsáide:
Usage example:

Aon eolas eile:
Any additional information:

Moladh don téarma Gaeilge:
Suggested Irish term:

D'ainm:
Your name:
*

Do sheoladh ríomhphoist:
Your e-mail address:
*

D'uimhir ghutháin:
Your telephone number:

Déanfaidh foireann an Choiste Téarmaíochta a ndícheall d’fhiosrú a fhreagairt go pras, agus moladh eatramhach a sheoladh chuig do sheoladh ríomhpoist. Beidh do chuid taighde féin ina chuidiú linn sa mhéid sin. Tarlóidh sé in amanna, áfach, go mbeidh orainn sainchomhairle a lorg, rud a d'fhéadfadh moill a chur ar chúrsaí. Má fhaomhann an Coiste Téarmaíochta téarma nua de thoradh d’fhiosraithe, foilseofar sa bhunachar téarmaíochta www.tearma.ie é. • The staff of An Coiste Téarmaíochta will strive to provide an interim solution as quickly as possible. Some queries may necessitate specialist advice which could delay the response time. Your own research will help us to accelerate the process. In the event that An Coiste Téarmaíochta validates a new term based on your query, it will be published to the database site www.tearma.ie.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2018 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2018 Fiontar & Scoil na Gaeilge