tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Aonad 9: Réimniú na mbriathra

Tá na briathra sa bhunachar sonraí sa mhodh ordaitheach ach sna cásanna nach n-oirfeadh an modh ordaitheach – is é sin, nuair nach mbeadh ciall leis an ráiteas sa mhodh ordaitheach, nó mura bhfuil foirm ordaitheach den ainm briathartha ann, mar shampla rochtain.

Tugtar foirmeacha infhillte na mbriathra go minic, mar shampla, ainmneacha briathartha agus aidiachtaí briathartha. Is mar chúnamh maidir le ceartúsáid na dtéarmaí sa téacs atá siad ann, agus is le téarmaí Gaeilge a luaitear iad de ghnáth, seachas le téarmaí Béarla.

Réimniú na mbriathra sa Ghaeilge

Giorrúchánainm Gaeilgeainm Béarla
abrainm briatharthaverbal noun
aidbhraidiacht bhriatharthaverbal adjective
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge