tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Aonad 8: Iolraí agus ginidigh

Tá na hainmfhocail sa bhunachar sonraí sa tuiseal ainmneach uatha ach amháin na hainmfhocail sin nach n-úsáidtear nó nach mbeadh ciall leo ach san uimhir iolra, mar shampla clothes, parallel lines, éadaí, línte comhthreomhara. Tugtar foirmeacha infhillte le téarmaí aonfhoclacha, dála an tuisil ghinidigh agus iolraí ag ainmfhocail. Is mar chúnamh maidir le ceartúsáid na dtéarmaí sa téacs atá siad ann, agus is le téarmaí Gaeilge a luaitear iad de ghnáth, seachas le téarmaí Béarla.

Iolraí agus ginidigh sa Ghaeilge

Giorrúchánainm Gaeilgeainm Béarla
guginideach uatha genitive singular
aiainmneach iolra nominative plural
giginideach iolragenitive plural
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge