tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Aonad 7: Inscne an ainmfhocail

Tá dhá inscne sa Ghaeilge, mar atá, firinscneach (masculine) agus baininscneach (feminine). Na hainmfhocail atá neodrach sa Bhéarla, tá siad firinscneach nó baininscneach sa Ghaeilge.

Tá cúig dhíochlaonadh sa Ghaeilge agus, amach ó chorreisceacht thall is abhus, baineann gach uile ainmfhocal le ceann éigin de na díochlaontaí sin. Tá na hainmfhocail sa bhunachar sonraí sa tuiseal ainmneach uatha ach amháin na hainmfhocail sin nach n-úsáidtear nó nach mbeadh ciall leo ach san uimhir iolra, mar shampla clothes, parallel lines, éadaí, línte comhthreomhara.

Conas inscne an ainmfhocail a léamh

Giorrúchánainm Gaeilgeainm Béarla
bainainmfhocal baininscneachfeminine noun
bain2ainmfhocal baininscneach den dara díochlaonadhfeminine noun of the second declension
bain3ainmfhocal baininscneach den tríú díochlaonadhfeminine noun of the third declension
bain4ainmfhocal baininscneach den cheathrú díochlaonadhfeminine noun of the fourth declension
bain5ainmfhocal baininscneach den chúigiú díochlaonadhfeminine noun of the fifth declension
bain iolainmfhocal baininscneach iolrafeminine noun plural
firainmfhocal firinscneachmasculine noun
fir1ainmfhocal firinscneach den chéad díochlaonadhmasculine noun of the first declension
fir2ainmfhocal firinscneach den dara díochlaonadhmasculine noun of the second declension
fir3ainmfhocal firinscneach den tríú díochlaonadhmasculine noun of the third declension
fir4ainmfhocal firinscneach den cheathrú díochlaonadhmasculine noun of the fourth declension
fir5ainmfhocal firinscneach den chúigiú díochlaonadhmasculine noun of the fifth declension
fir iolainmfhocal firinscneach iolramasculine noun plural
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge