tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Aonad 6: Noda gramadaí

Luaitear noda gramadaí le téarmaí go hiondúil. Giorrúchán beag atá i nod gramadaí a thugann le fios cén rann cainte lena mbaineann focal, mar shampla ainmfhocal nó aidiacht. Uaireanta tugtar faisnéis bhreise i nod gramadaí chomh maith, mar shampla an teanga as ar tháinig an focal (más focal iasachta é) nó faisnéis maidir le hinfhilleadh a bheith ar an bhfocal (mar shampla más focal san uimhir iolra atá ann).

Baintear úsáid as siombailí neamhaibítreacha i noda gramadaí chomh maith. Ciallaíonn an siombal ¶ gur ainm dílis atá i gceist (mar shampla logainm nó ainm duine), ciallaíonn ™ trádmharc agus ciallaíonn ® trádmharc cláraithe.

I gcás téarmaí ilfhoclacha, is minic nod gramadaí a bheith ceangailte le cuid den téarma, seachas leis an téarma iomlán. Mar shampla sa téarma feirmeoireacht bain3 mhonarchan, baineann an nod bain3 leis an bhfocal feirmeoireacht amháin. Nuair a chuireann tú cúrsóir na luchóige os cionn an noda, tagann aibhsiú ar an bhfocal lena mbaineann an nod (ní oibríonn sé seo ach i mbrabhsálaithe áirithe). Tá sé seo amhlaidh i gcás téarmaí Béarla chomh maith: cé go dtagann an nod gramadaí ag deireadh an téarma go minic (mar shampla factory farming s), is leis an bhfocal deireanach amháin a bhaineann sé (farming), rud atá soiléir ón aibhsiú a thagann air tar éis an cúrsóir a chur os cionn an noda.

Is féidir liosta iomlán de ghiorrúcháin a fháil ach cliceáil anseo.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge