tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Aonad 5: Cad a dhéanann tú nuair nach n-aimsíonn tú a bhfuil uait

Bain triail as litriú eile nó focail eile le bríonna cosúla.

Léigh na comhaid chabhrach le go dtuigfidh tú conas a oibríonn an t-inneall cuardaigh.

Cuimhnigh gur foclóir don téarmaíocht speisialaithe é seo. Ní aimseoidh tú focail ghinearálta anseo, ná aistriúchán ar abairtí iomlána.

Bain triail as an gCuardach Casta. Áis atá anseo chun an bunachar téarmaí a chuardach de réir critéar nach bhfuil le fáil sa Chuardach Tapa. Murab ionann agus an Cuardach Tapa, tugann an cuardach seo na téarmaí siúd a chomhlíonann na critéir a roghnaigh tú go díreach, agus ní thugann sé aon téarmaí eile. Mar shampla, má chuardaíonn tú an téacs smoked, gheobhaidh tú an téarma smoked, ach ní bhfaighidh tú aon nasc chuig an téarma smoke – cé gurb ann dó sa bhunachar. Chomh maith leis sin, ní dhéanann an cuardach seo neamhaird de chúrsaí poncaíochta. Mar sin, má chuardaíonn tú rain-forest (le fleiscín), ní bhfaighidh tú é mar níl sa bhunachar ach rain forest (gan fleiscín).

Tar éis duit téacs éigin a scríobh sa bhosca Foclaíocht/Wording, is féidir leat rogha a dhéanamh sa chéad bhosca eile cén chuid den téarma atá i gceist. Mar shampla, má roghnaíonn tú tús téarma agus saor scríofa agat mar fhoclaíocht, gheobhaidh tú timpeall is 200 téarma, ina measc saoráid agus saor ó cháin, chomh maith le saor féin.

Má roghnaíonn tú cuid ar bith de théarma, gheobhaidh tú téarmaí a bhfuil an fhoclaíocht áirithe a scríobh tusa áit ar bith istigh iontu. Má scríobhann tú verse, cuir i gcás, gheobhaidh go leor torthaí nach bhfuil aon bhaint acu leis an bhfocal sin ó thaobh céille de, dála adverse agus overseas. Murab ionann agus an Cuardach Tapa, is ar leibhéal na gcarachtar a oibríonn an cuardach seo agus ní ar leibhéal na bhfocal.

Is féidir úsáid a bhaint as saoróga i mbosca na foclaíochta chun an cuardach a bhunú ar phatrún seachas ar fhoclaíocht chruinn – tuilleadh eolais anseo.

Is féidir an cuardach a theorannú do théarmaí aonfhoclacha amháin nó do théarmaí ilfhoclacha amháin más mian leat. Séard is téarma ilfhoclach ann ná téarma a bhfuil spás ina chuid de – agus séard is téarma aonfhoclach ann ná téarma nach bhfuil spás ina chuid de. Ní áirítear fleiscíní ná aon siombail phoncaíochta eile mar dheighilteoirí focal sa chás seo. Mar shampla, is téarma aonfhoclach é meta-language.

Bíonn ort teanga a roghnú agus tú ag obair sa Chuardach Casta – rud nach gá sa Chuardach Tapa. Tabhair faoi deara gur sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa Laidin is mó atá téarmaí. Níl le fáil sna teangacha eile ach fíorbheagán.

Is féidir teorainn a chur leis an liosta torthaí ar chuardach trí rann cainte áirithe a roghnú más maith leat. Mar shampla is féidir liosta a iarraidh nach mbeidh air ach ainmfhocail, nó nach mbeidh air ach réimíreanna.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge