tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Aonad 3: Focail chlaochlaithe a chuardach

An té a dhéanfaidh dearmad claochlú tosaigh a bhaint d’fhocal, mar shampla mhonarcha a chuardach in ionad monarcha, aithneoidh an córas é sin agus tairgfidh sé an buntéarma dó.

Séimhiú

bcdfgmpst
bhchdhfhghmhphshth

Urú

bcdfgpt
mbgcndbhfngbpdt

h roimh ghutaí

aeiou
hahehihohu
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge