tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Aonad 2: Focail infhillte a chuardach

Ba chóir téarmaí a chuardach ina bhfoirmeacha bunúsacha gan infhilleadh, mar shampla, ainmfhocail san uimhir uatha agus briathra sa mhodh ordaitheach. Is féidir leis an bhfoclóir foirmeacha infhillte a réiteach uaireanta, áfach.

Má scríobhann tú isteach focal Béarla agus infhilleadh air, mar shampla appealed, aithneoidh an córas gur foirm infhillte den bhriathar to appeal é seo, agus déanfaidh sé an focal ceart a thairiscint duit i mbosca beag faoi bhun an bhosca cuardaigh. Oibríonn an áis seo ar an gcuid is mó de bhriathra agus d’ainmfhocail an Bhéarla a infhilltear go rialta.

Tá an áis chéanna ar an suíomh do chuardach téarmaí Gaeilge. Má scríobhann tú foirm infhillte d’fhocal isteach, mar shampla cosantóra, tairgfidh an t-inneall cuardaigh an téarma cosantóir ina ionad.

Tá eolas sa bhunachar téarmaíochta ar fhoirmeacha infhillte na dtéarmaí, agus úsáideann sé an t-eolas seo chun téarmaí gaolmhara a aimsiú ar gach cuardach. Mar shampla, má lorgaíonn duine an téarma monarcha, liostófar faoi Théarmaí Gaolmhara gach téarma a bhfuil an focal monarcha, nó aon fhoirm infhillte de (monarchan, monarchana), le séimhiú nó gan é, mar chuid de: limistéar monarchana, feirmeoireacht mhonarchan, agus eile.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge