tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Aonad 10: Meiteashonraí

Cuimhnigh buntáiste a bhaint as na meiteashonraí go léir a sholáthraíonn an bunachar sonraí.

Réimse

Luaitear réimse leis an gcuid is mó de théarmaí sa bhunachar. Lipéad atá i gceist a thugann le fios cén réimse saoil a mbaineann an téarma leis: bitheolaíocht, polaitíocht, innealtóireacht, agus araile. Is féidir torthaí an chuardaigh faoin gCuardach Casta a theorannú ó thaobh réimse más maith leat, is é sin, gan ach iontrálacha a bhfuil réimse áirithe ag gabháil leo a liostáil. Mar shampla, má chuardaíonn tú gach téarma Béarla dar tús meta, gheobhaidh tú beagnach 200 téarma. Má tá an iomarca sa mhéid sin duit, is féidir fothacar díobh a fháil ach réimse éigin a chur leis an gcuardach, mar shampla Fealsúnacht – rud a thugann timpeall is 10 dtéarma.

Tá cuid de na réimsí ordlathach, mar shampla tá Spórt ann agus tá Spórt > Tumadóireacht ann. Má roghnaíonn tú spórt mar réimse cuardaigh, gheobhaidh tú téarmaí a bhfuil Tumadóireacht luaite leo chomh maith.

Bailiúcháin

Is minic bailiúchán a bheith luaite le hiontráil chomh maith. Séard is bailiúchán ann ná foclóir nó gluais inar foilsíodh an iontráil (i gcás foclóirí atá foilsithe cheana) nó a bhfuiltear chun an iontráil a fhoilsiú ann (i gcás foclóirí atá fós á gcur in eagar). Más maith leat torthaí an chuardaigh a theorannú ó thaobh bailiúcháin, is féidir é sin a dhéanamh sa bhosca deireanach faoin gCuardach Casta.

Sainmhínithe, samplaí úsáide agus intreoirí

Cuimhnigh ar bhuntáiste a bhaint as sainmhínithe agus samplaí úsáide as Béarla agus as Gaeilge a ghabhann le téarmaí áirithe. Cuidíonn an intreoir leis an úsáideoir idirdhealú a dhéanamh idir bríonna éagsúla den téarma céanna. Tagann an intreoir tar éis an téarma idir lúibíní.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge