tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Ócáidí agus gradaim

Comhdháil TKE (An Téarmeolaíocht agus Innealtóireacht Eolais) 2010

Reáchtáladh an chomhdháil seo in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 12–13 Lúnasa 2010. Ba é 'Acmhainní téarmeolaíochta agus innealtóireachta eolais a chur i láthair ar líne: samhaltáin agus dúshláin' téama na comdhála. Bhí ceardlanna ar an ábhar céanna ar siúl 11 Lúnasa agus 14 Lúnasa.

Tá cóipeanna de na himeachtaí comhdhála (leabhrán agus CD-ROM) ar díol ar chostas €15. Ba chóir teagmháil a dhéanamh linn (tearma@dcu.ie, +353 1 700 6577) chun cóip a ordú.

Comhdháil TKE 2010

The Irish Web Awards 2008

"An Suíomh Gaeilge is Fearr" buaite ag focal.ie ag an Irish Web Awards, 25 Deireadh Fómhair 2008.

Trófaí

An Lipéad Teanga 2007

Bronnadh an Duais Eorpach do Theangacha, An Lipéad Teanga, ar thionscadal taighde Fiontar, focal.ie Dé Céadaoin 26 Meán Fómhair. Ghlac an Dr. Caoilfhionn Nic Pháidín, Stiúrthóir Tionscadail leis an duais ar son Fiontar.

Bronnadh an Lipéid

Reáchtáiltear an Lipéad Teanga go comhuaineach i níos mó ná 20 tír Eorpach chun an Lá Eorpach do Theangacha a chomharthú. Tugann sé aitheantas do mhodhanna nuálaíocha agus cruthaitheacha a fheabhsaíonn an caighdeán múinte agus foghlama teanga. Is iad saintréithe na mbuaiteoirí ná feabhas, nuálaíocht agus cumas a bheith ina n-eiseamláirí do dhaoine eile.

Bronnadh an Lipéid

Seoladh focal.ie

Ócáid seolta focal.ie ag Seán Ó Neachtain FPE ar 20 Meán Fómhair 2006

Seoladh focal.ie

Ó chlé: Sinéad Ní Chrualaoi (Fiontar, DCU), Paul O'Keeffe (INTERREG), Caoilfhionn Nic Pháidín (Fiontar, DCU), Ian Roffe (University of Wales, Lampeter), Seán Ó Neachtain (MEP), Trevor Sargent (TD)

Seoladh focal.ie

Seoladh focal.ie

Seoladh focal.ie

Seoladh focal.ie

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge