tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Tionscadal focal.ie/tearma.ie*

Céim reatha: Céim VI 2017-2020

Seo é an bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge a d’fhorbair Fiontar & Scoil na Gaeilge i gcomhpháirt leis an gCoiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge.

Tá os cionn 373,000 téarma ar fáil sa bhunachar agus iad inchuardaithe faoi na leaganacha Gaeilge agus Béarla. Bhain os cionn 5.1 milliún cuairteoir uathúla leas as an suíomh idir 2006 agus tús 2018. Thug na daoine sin 17.9 milliún cuairt ar an suíomh agus rinne siad breis is 87.6 milliún cuardach lena linn sin. De réir suirbhéanna úsáideoirí bliantúla a rinne Fiontar & Scoil na Gaeilge ó 2010 i leith, is aistritheoirí agus ateangairí mar aon le mic léinn ollscoile is mó a bhaineann úsáid as an suíomh. Is féidir breathnú ar na staitisticí ó mhí go mí anseo.

Cuireadh an chéad chéim den obair i gcrích le cúnamh ó INTERREG III A (2004–7). Faoi Chéim I rinneadh scata bunliostaí ar phár agus ábhar leictreonach a dhigitiú agus a chomhtháthú i mbunachar. Leanann Fiontar & Scoil na Gaeilge de bhainistiú na hacmhainne seo le maoiniú ar bhonn tionscadail ó Fhoras na Gaeilge. Tá go leor forbairtí déanta ar an mbunachar ó seoladh é, lena n-áirítear bailiúchán nua de théarmaí spóirt, ealaíne agus dlí, acmhainní d’aistritheoirí agus an suíomh a cheangal le Nua-Chorpas na hÉireann.

Cuireadh tús le céim VI den tionscadal ar an 1 Meitheamh 2017 agus, i measc nithe eile, tá sé i gceist córais nua eagarthóireachta agus suíomh nua a fhorbairt.

*Athraíodh seoladh idirlín an Bhunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge ó focal.ie go tearma.ie ar an 1 Márta 2015.

Tá comhaid chabhrach ar fáil anseo agus cúrsa scileanna téarmeolaíochta anseo.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2018 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2018 Fiontar & Scoil na Gaeilge