tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Tionscadal focal.ie/tearma.ie*

Céim reatha: Céim V 2014-2017

*Athraíodh seoladh idirlín an Bhunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge ó focal.ie go tearma.ie ar an 1 Márta 2015.

Seo é an bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge a d’fhorbair Fiontar agus Scoil na Gaeilge i gcomhpháirt leis an gCoiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge.

Tá os cionn 338,000 téarma ar fáil sa bhunachar agus iad inchuardaithe faoi na leaganacha Gaeilge agus Béarla. Bhain os cionn 2.3 milliún cuairteoir uathúla leas as an suíomh idir 2006 agus lár 2014. Thug na daoine sin 9.8 milliún cuairt ar an suíomh agus rinne siad breis is 56 milliún cuardach lena linn sin. De réir suirbhéanna úsáideoirí bliantúla a rinne Fiontar agus Scoil na Gaeilge idir 2010 agus 2014, is aistritheoirí agus ateangairí mar aon le mic léinn ollscoile is mó a bhaineann úsáid as an suíomh. Is féidir breathnú ar na staitisticí ó mhí go mí anseo.

Cuireadh an chéad chéim den obair i gcrích le cúnamh ó INTERREG III A (2004–7). Faoi Chéim I rinneadh scata bunliostaí ar phár agus ábhar leictreonach a dhigitiú agus a chomhtháthú i mbunachar. Leanann Fiontar agus Scoil na Gaeilge de bhainistiú na hacmhainne seo le maoiniú ar bhonn tionscadail ó Fhoras na Gaeilge. Tá go leor forbairtí déanta ar an mbunachar ó seoladh é, lena n-áirítear bailiúchán nua de théarmaí spóirt, ealaíne agus dlí, acmhainní d’aistritheoirí agus an suíomh a cheangal le Nua-Chorpas na hÉireann.

Cuireadh tús le Céim V den tionscadal ar 1 Meitheamh 2014 agus, i measc nithe eile, tá sé i gceist cnuasach téarmaí ríomhaireachta a fhorbairt. Aistríodh óstáil an Bhunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge ó DCU chuig Tibus i mí Bealtaine 2014. Is é Fiontar agus Scoil na Gaeilge DCU atá freagrach as an bhfeidhmchlár, ach is iad Tibus atá freagrach as óstáil (infhaighteacht, tapúlacht, srl.) an tsuímh. Athraíodh seoladh idirlín an Bhunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge ó focal.ie go tearma.ie ar an 1 Márta 2015.

Tá comhaid chabhrach ar fáil anseo agus cúrsa scileanna téarmeolaíochta anseo.

Sonraí téarmaíochta: © 2006–2017 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2017 Fiontar agus Scoil na Gaeilge