tearma.ie logainm.ie ainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · Fiontar & Scoil na Gaeilge

Liosta na ngiorrúchán · List of abbreviations

Ranna cainte Gaeilge · Parts of speech in Irish

a aidiacht adjective
a1 aidiacht den chéad díochlaonadh adjective of the first declension
a2 aidiacht den dara díochlaonadh adjective of the second declension
a3 aidiacht den tríú díochlaonadh adjective of the third declension
abr ainm briathartha verbal noun
aid.bhr. aidiacht bhriathartha past participle
bain ainmfhocal baininscneach feminine noun
bain iol ainmfhocal baininscneach san iolra feminine noun in the plural
bain2 ainmfhocal baininscneach den dara díochlaonadh feminine noun of the second declension
bain3 ainmfhocal baininscneach den tríú díochlaonadh feminine noun of the third declension
bain4 ainmfhocal baininscneach den cheathrú díochlaonadh feminine noun of the fourth declension
bain5 ainmfhocal baininscneach den chúigiú díochlaonadh feminine noun of the fifth declension
br briathar verb
coll. cnuasainm collective noun
cón cónasc conjunction
dob dobhriathar adverb
f.ch. foirm chomhfhoclach compounding form
fir ainmfhocal firinscneach masculine noun
fir iol firinscneach iolra masculine plural
fir1 ainmfhocal firinscneach den chéad díochlaonadh masculine noun of the first declension
fir2 ainmfhocal firinscneach den dara díochlaonadh masculine noun of the second declension
fir3 ainmfhocal firinscneach den tríú díochlaonadh masculine noun of the third declension
fir4 ainmfhocal firinscneach den cheathrú díochlaonadh masculine noun of the fourth declension
fir5 ainmfhocal firinscneach den chúigiú díochlaonadh masculine noun of the fifth declension
for forainm pronoun
for.r. forainm réamhfhoclach
fr.aid. frása aidiachtúil adjectival phrase
fr.dob. frása dobhriathartha adverbial phrase
fr.r. frása réamhfhoclach prepositional phrase
frása frása phrase
gi mar a ginideach iolra mar aidiacht genitive plural as adjective
gior giorrúchán abbreviation
gu mar a ginideach uatha mar aidiacht genitive singular as adjective
iarmh iarmhír suffix
intr intriacht interjection
réimír réimír prefix
rfh réamhfhocal preposition
rfh.comh. réamhfhocal comhshuite compound preposition
s ainmfhocal noun
s pl ainmfhocal iolra plural noun
str.cop. struchtúr copaileach copular structure
teasc leagan teasctha truncated form
Sonraí téarmaíochta: © 2006–2019 Foras na Gaeilge
Réiteach teicniúil: © 2006–2019 Fiontar & Scoil na Gaeilge